Pladser

Pladser på Opholdsstedet Fonden Vividus

Afdelingerne er aldersopdelt og har hver 6 pladser. Når en kommune henvender sig omkring ledig plads, er det vigtigt, at der bliver snakket om hvad det er barnet har brug for, og hvordan barnet passer ind i børnegruppen. Det er vigtigt, at lave det rigtige match fra starten af, så barnet får den bedst mulige start på anbringelsesforløbet, så der ikke sker sammenbrud i anbringelsen.

Vi har fokus på, at et anbringelsesforløb kan være skrøbeligt og derfor er det vigtigt, at vi som primære omsorgspersoner drager omsorg for de børn der bor her, og skaber trygge rammer i deres hjem.

Kontakt Lena Sonnenborg på (+45) 40 31 35 72 angående ledige pladser