Organisationsplan

Se vores organisationsplan

Bestyrelse:

Formand

Keld Trækjær
Uddannelse og erhvervserfaring: Socialpædagog, Cand.Psych., BA pæd.og Cand, pæd.anth.
Arbejdet indenfor misbrugsområdet, boligsocialt arbejde, anbringelsesområdet, familiebehandling,
rehabiliteringsområdet (tortur og krigstraumer) og seminarielærer/lektor.
Ansat som assistent, afdelingsleder, centerleder og lektor.

Næstformand

Pernille Mayntzhusen Purkær
Uddannelse og erhvervserfaring: Cand. Merc.Aud fra AAU. Været ansat som revisor ved BDO Aarhus, Business Controller ved Arctic group, Business Controller ved Dali, Regnskabschef BDO Aarhus, nuværende Projektleder BDO Aalborg

Medlem

Caroline Adolphsen
Uddannelse og erhvervserfaring: Lektor, cand.jur.,ph.d. på juridisk institut, Aarhus universitet med speciale indenfor børneret, familieret og socialret. Underviser på en række uddannelser og kurser i forskellige juridiske temaer knyttet til børn og familie

Medlem

Thomas Waring Stubben
Uddannelse og erhvervserfaring:
Cand. mag. i Dansk, Filosofi & Videnskabsteori
Lektor på Pædagoguddannelsen i Aalborg med ansættelse siden 2010

Medlem

Kirsten Neergaard Andersen
Uddannelse og erhvervserfaring: Uddannet pædagog i 1991. Ansat ved Rebild
Kommune ca. 18 år som Hjemmevejleder, Støttepædagog. Rådgiver i
Anonym Rådgivning. Pædagogfaglig Konsulent ved PPR.

Organisationsplan:

Bestyrelse
Daglig leder
Afdelingsleder
Personale

Godkendelse og tilsyn:

Tilsynsførende myndighed
Socialtilsyn nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 69 30
Email: socialtilsynnord@hjoerring.dk

Visitator:

Daglig Leder
Lena Sonnenborg
Telf.: 40 31 35 72
E-mail: lena@fondenvividus.dk