Målgruppe

Vores målgruppe

Opholdsstedet er godkendt til at modtage 12 børn, fordelt på 2 afdelinger, i alderen 3 -23 år. Opholdsstedet Vividus bygger på familielignende principper, hvor børnene har mulighed for at vokse op i trygge forudsigelige rammer, og kan blive boende på Vividus gennem hele deres opvækst.

Målgruppen er børn og unge der har været udsat for svære omsorgssvigt under opvæksten.

Der er tale om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov.

Opholdsstedet Vividus arbejder og specialisere sig i relations arbejde med søskende, og indskriver derfor gerne søskende.