Konceptet

Konceptet bag Fonden Vividus

Opholdsstedet er et institutionslignende opholdssted men med kernefamilien som model. Børnene frekventerer skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet.
For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger opholdsstedet hverdagen således at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner.
Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt.
Der lægges vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme.

Pædagogiske udviklingsmuligheder

Vores afsæt i det pædagogiske arbejde er, at alle børn er i besiddelse af potentialer for positive udvikling. Vi sætter fokus på relationer og samspil, i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Ved at iagttage og følge barnets initiativer, sikres mulighederne for at være udviklings støttende, netop på barnets egne præmisser for udvikling. Personalegruppen modtager supervision.
Opholdsstedet udarbejder halvårligt udviklingsplaner/statusrapport for det enkelte barn.
Vi sikrer, at personalet får relevant efteruddannelse, – eventuelt en relevant overbygning på eksisterende uddannelse.

Pædagogiske linje

Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, så de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.
Når børnene kommer hjem fra skole, er der altid en voksen til at modtage dem.
Der bliver talt og lyttet til børnene, omhandlende ting der er sket i skolen. Der bliver hygget omkring eftermiddagskaffen hvor løst og fast bliver vendt. Personalet laver lektier med børnene.
Børnene har et fast tidspunkt hvor de skal i seng og alle børn er i bad hver dag.

Vi påskønner at barnet bevarer et godt forhold til sin familie. På opholdsstedet byder vi den biologiske familie velkommen i det omfang vi kan og i samarbejde med sagsbehandlere.
Vi ser gerne at det er i forvejen planlagte besøg, og vi byder altid på kaffe og te eller evt. en gang aftensmad.

Dagsrytme:

Dagsrytmen fastlægges ud fra børnenes faktuelle hovedaktiviteter, som skole eller tilsvarende. Ellers er det summen af behov og ønsker på opholdsstedet, som definerer dagens indhold. Vi vækker børnene en time før mødetid, så har alle tid til at vågne, få gjort morgentoilette, og sætte sig til bordet, som vi voksne har anrettet.
Det er vigtigt for os, at børnene kommer godt i gang med en ny dag. Vi følger således med børnene helt ud, og ønsker dem en god dag. Er børnene ikke trafiksikre, eller ikke kan cykle følger vi dem til skolen.

Efter skole kan børnene efter aftale vælge, om de kommer lige hjem, besøger en ven eller have venner med hjem. Vi støtter til sociale relationer med jævnaldrende. Eftermiddagene er således til leg, eller socialt samvær, med jævnaldrende, hvis ikke andet er aftalt.
En dag om ugen, har børnene deres praktiske dag. Denne dag består i, at børnene skal hjælpe til med praktiske gøremål såsom rengøring af eget værelse, skifte eget sengetøj, hjælpe til med at lave aftensmad og rengøring af fællearealer.
Eftermiddagen bliver også brugt til lektielæsning, hvorefter der er aftensmad for alle i afdeling 1.
I afdeling 2 er der skolefaglig understøttelse efter aftensmaden indeholdende, lektielæsning, dokumentar, laver fysiske aktiviteter, spil mm.
Resten af aftenen er til socialt samvær, aktiviteter udenfor institutionen, eller bare at være sig selv på værelset.
Sengetiderne er individuelle, betinget af den enkeltes søvnbehov.

Weekends:

Weekender bruges på aktiviteter i og udenfor huset, samvær forældre, søskende og netværk.

Ferie og højtider:

Som regel ligger ferier og højtider på de dage, hvor børnene har fri fra skole. Vi udarbejder årsplaner i god tid, så forældre og øvrige samarbejdspartnere kan orientere sig om årets gang. Året rundt tager opholdsstedet således på vinterferie, påskeferie, sommerferie (28, 29, 30) og efterårsferie. Børnene er aktivt med til at bestemme destinationer og indhold. Herudover er der mulighed for at tage på årsplanens øvrige ferier. Her må barnet og dets samarbejdspartnere vælge, hvorvidt alternative aktiviteter kan prioriteres.

Betingelser for ophold:

Barnet går så vidt muligt i et skoletilbud, som geografisk er godt beliggende, i forhold til vores adresse. Barnet bruger samme læge som den øvrige husstand, medmindre barnets sundhedstilstand kræver specielle tiltag. Opholdsstedet forvalter indkøb af tøj, cykler, legetøj osv. – som ikke er på gavebasis.

Børn ryger og drikker ikke. Efter det fyldte sekstende år, kan børnene lovligt købe alkohol i forbindelse med sociale arrangementer med jævnaldrende. Vi fastholder et naturligt forhold til alkohol, som kun nydes ved festlige lejligheder.
Rygepolitikken i institutionen skal overholdes.