Forældre

Forældre

Forældresamarbejde:

Vi er meget bevidste omkring hvad et godt forældresamarbejde gør for børnenes trivsel og udvikling. Når der er konsensus de voksne imellem, giver det børnene en tryghed og dermed større mulighed for udvikling.
Vi er af den overbevisning, at et godt forældresamarbejde, danner basis for et godt anbringelsesforløb. Samværsaftaler imellem børn og forældre aftales i samarbejde med sagsbehandler på statusmøder, eller hvis nødvendigt på samarbejdsmøder.
Forældre inviteres til at deltage i diverse arrangementer sammen med barnet.
Forhåbentlig kommer forældrene til at kende og acceptere husets regler og normer. Så vi i fællesskab styrker barnets positive udvikling.

Forældre samarbejde

Et godt forældresamarbejde, danner basis for et godt anbringelses-forløb. Forældrene deltager aktivt i diverse arrangementer i barnets skole.

Det er vores opgave at informerer forældre på en måde, så de forsat er i besiddelse af en vigtig forældre følelse.

Endelig er et godt forældresamarbejde betinget af et godt samspil mellem alle parter. Vi skal således have klare aftaler om indbyrdes ansvars- og kompetence områder. Set i børnehøjde er det vigtigt, at far og mor snakker frit og utvungent med personalet. At far og mor bliver behandlet ligesom andre gæster af huset – at de voksne kan snakke og le sammen. Over tid kommer forældrene til at kende husets regler og normer, så vi i fællesskab styrker barnets positive udvikling.

Netværk:

Vi gør meget for at støtte vores børn i fritidsaktiviteter. Samværet og den fysiske aktivitet er bærende elementer i vores tilbud til børnene. Vi deltager i og kører til arrangementer i den udstrækning vi har ressourcer til. I lokalmiljøet er der et stort udbud af aktivitetsmuligheder, som samtidig danner basis for, at udvikle bærende sociale relationer til jævnaldrende. Vi støtter op om disse aktiviteter og følger derfor gerne børnene, selvfølgelig efter ønske, behov og vores ressourcer. Vi støtter generelt op omkring legeaftaler med jævnaldrende i og udenfor institutionen.