Fonden Vividus

Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge

Tryg og værdifuldt hjem for børn og unge

Velkommen til Fonden Vividus. Socialpædagogisk opholdssted der er godkendt som privat børne -og ungehjem i overensstemmelse med lov om social service § 43, stk. 1 nr. 6 stk. 3 samt § 76, stk. 3 nr. 1. Børne -og ungehjemmet er beliggende i det smukke Himmerland i Nordjylland. Vi er et døgninstitution for børn. Her tilbyder vi et trygt hjem og et værdifuldt sted for børn og unge at vokse op og udvikle sig.

Kontakt os for ledige pladser

Trygge og forudsigelige rammer

Fonden Vividus kerneværdier bygger på at alle børn er i besiddelse af potentialer for positive udvikling i trygge og forudsigelige rammer. Vi tror på familielignende principper og arbejder målrettet på at give børnene den stabilitet og støtte, de har brug for, så de kan udvikle sig og blive klargjort til et så selvstændigt voksenliv som muligt i et involverende pædagogisk miljø med barnet i centrum.

Aldersopdelt miljø

For at sikre den bedst mulige omsorg og udvikling er vores opholdssted opdelt i to afdelinger. Afdeling 1 henvender sig primært til de yngre med en alder på 3-16 år, mens afdeling 2 er for de ældre i alderen 10-23 år. Opholdsstedet Vividus arbejder og specialisere sig i relations arbejde med søskende, og indskriver derfor gerne søskende.

Kontakt vores socialpædagogisk opholdssted for børn og unge

Fonden Vividus er et familielignende opholdssted; hvor nærvær, tryghed og omsorg er en stor del af vores kerne så børn og unge kan trives og udvikle sig. Kontakt os hvis du søger efter et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge eller hvis du ønsker yderligere information. Du kan kontakte os på telefonnummer (+45) 40 31 35 72 eller via e-mail på lena@fondenvividus.dk.